Őriszentpéter

Vas megye
Őriszentpéter címer

Őriszentpéter

Őriszentpéter az Őrség központja, amely 2005-ben városi rangra emelkedett. Vonattal, busszal ide érkezik a látogató először, itt találhatja meg az Őrség történetének legfontosabb történeti emlékeit, itt kaphat információt programokról, túralehetőségekről, kölcsönözhet kerékpárt, talál számtalan magán- és csoportos szálláshelyet, éttermet, boltot, szolgáltatást. A közel 1300 fős kisváros a Zala folyó völgyében 7 dombra épült. A településszerkezet máig őrzi a hagyományos építkezési módot: a szeres településformát. Őriszentpéter kilenc szerből áll: Városszer, Alszer, Baksaszer, Kovácsszer, Égésszer, Galambosszer, Keserűszer, Templomszer, Siskaszer. Néhány ezek közül régi, őrálló családok nevét őrzi. A település IV. László 1280-ban kelt szabadalomlevelében szerepel először, mint a „zalafő őrök” lakóhelye, azaz „Szentpéter nevű hely a Zala folyó mellett”. Említtetik még, mint váras hely, azaz egy „castellum” található a területén. Ezek a középkori váracskák a törökkel való harcban váltak jelentőssé, s többnyire a templom megerősítéseiként jöttek létre, amint Őriszentpéteren is. A Templomszeren található a Szent Péter tiszteletére felszentelt 13. századi plébániatemplom, mely a középkorban erődítményül is szolgált. A 16. században kialakított hatalmas árok a ma is megvan körülötte. A vár azonban nem élte túl a 17. századot. A templom közelében feltárt, 17. századi téglaégető ma műemlékként látogatható. A település másik védett temploma a Városszeren található későbarokk református templom, mely kiváló akusztikája miatt komolyzenei koncertek helyszínéül is szolgál. Kertjében állított emlékoszlopot – id. és ifj. Palatkás József alkotását – és ültetett emlékfát 2006-ban az Őrség lakossága az 50-es évek kitelepítéseinek áldozataira emlékezve. A református templommal átellenben található a Művelődési Ház, az épület emeleti részét a Szikszai Edit Helytörténeti Gyűjtemény foglalja el. Nevét arról a tanárnőről kapta, aki az itt látható néprajzi, honismereti anyag öszszegyűjtését kezdeményezte. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a Városszer 57. alatt található.

A Városszer 116. szám alatt, egy 19. századi malom épületben működik a Malom Látogatóközpont, amely információs pont, kiállító hely, az őrségi kulturális fesztiválok szervezője és központi helyszíne (Pl.: Hétrétország – a szerek és porták köztiválja, minden év augusztusában). Hagyományosan minden év júniusának utolsó hétvégéjén rendezik Őriszentpéteren az Őrségi Vásárt, október elején pedig a Nemzetközi Tökfesztivált.