Szentháromság templom

Velemér

Fények temploma

XIII. századi Szentháromság tiszteletére szentelt templomot 1360-tól említik oklevelekben. Az egyhajós téglalap alaprajzú templom, melyhez a Ny-i homlokzaton torony kapcsolódik a középkor szokásainak megfelelően K-NY-i tájolású; magán hordozza a román stílus jegyeit (a zömökséget, a lőrés szerű ablakokat), de már megtalálhatók a gótika elemei is (csúcsíves ajtó, a toronyban ikerablakok, szögletes záródású szentély). Az épület vegyes falazású: kőből és téglából készült. Ívsoros párkány díszíti, a párkányzat végein bűnöket megjelenítő emberarcú gyámkövek tartják a tetőt. Freskóit Aquila János radkesburgi festőmester 1377-78 között készítette.
A templomot a XVII. század közepétől a reformátusok használták, 1733-ban rekatolizálták. 1808-tól elhagyatottan állt.

Gózon Imre szentgyörgyvölgyi református tanító ismerte fel a pusztuló épület értékeit, értesítette Rómer Flórist a műemlékvédelem jelentős egyéniségét, aki 1863-ban felmérte a templomot és teljes leírást készített róla. 1865-ben Szenczy Ferenc szombathelyi püspökkel karöltve gyűjtést szerveztek a templom javára és új tető került az épületre, amit 1871-ben egy tűzvész elpusztított. A víz továbbra is befolyt, így pusztult el a képek jelentős része.
1941-ben Pável Ágoston új tetőt készíttetett a templomra és elvégeztette a legszükségesebb helyreállításokat. A falképek teljes restaurálására azonban csak 1968-ban került sor. A külső falképek festéséből sajnos semmi nem maradt fenn, csupán a Ny-i homlokzaton ábrázolt Szt. Kristóf fénykoronájának vésete látszik. Ez az ábrázolása utal a régi falu helyére, hiszen Szt. Kristófot mindig a falu felé nézve festették meg, hogy templomlátogatásra hívja az embereket. A régi Velemér valóban a templomtól Ny-ra helyezkedett el. Az 1960-as évek kutatásai során még megtalálták az épületek maradványait, ma azonban már erdő borítja a régi falu helyét.

0

éves épület

Szentháromság templom - Velemér
Pontok háttér
Szentháromság templom - Velemér

Nyitvatartás

Húsvéttól november 1-ig: 9.00-16.00
Hétfőnként 9.00-15.00-ig
November 1. és Húsvét között: 11.00-13.00
adományjegy ellenében látogatható.

Más időpontban előzetes egyeztetés alapján látogatható.

Adományjegy:
Felnőtt: 400 Ft/fő
Diák: 200 Ft/fő

Információ:
Szabó Elekné: +36304489276
www.velemer.hu