Kisrákos

Vas megye
Kisrákos címer

Kisrákos

Kisrákos a Denke patak két partján terül el. Nevét is ennek az egykor rákban gazdag pataknak köszönheti. Szép fekvésű falu, amely őrzi a hagyományos szeres település nyomait. A szerek elnevezése jórészt megmaradt: Pomperszer, Zsohárszer, Kovácsszer, Fodorszer, Lapszer. A Bitaszer mára Fő utcává változott, a Felsőszer mai elnevezése pedig Petőfi Sándor utca.

A település első okleveles említése 1428-ból származik. Vidékén már az őskorban is laktak, amint azt a régi halomsírok mutatják. A településen tehetős gazdaemberek művelték földjeiket, végezték a hagyományos paraszti munkát. A lakosság legnagyobb része református. Az 1800-as évek elején a község a nagyrákosi parókiához tartozott. Saját templom építéséhez engedélyt kellett kérni az osztrák császári udvartól, amihez történet fűződik:

Egyszer egy nagyon vallásos kisrákosi ember, Bita László elhatározta, hogy ő, ha törik, ha szakad, addig megy, míg valahol meghallgatják és engedélyt kap, hogy az imaházra tornyot húzhassanak. Egy szép nyári napon elindult egyenesen Bécs városába Ferenc József császárhoz. Mezítláb ment, fehér vászongatyában, a csizmáját a vállán vitte, hogy el ne kopjon. Szerencséje volt, mert beengedték a császárhoz. Szépen, okosan elmondta jövetele célját. A király nagyon megsajnálta a szegény, egyszerű parasztembert, aki képes volt ekkora vállalkozásra. Rögtön saját kezűleg írt neki engedélyt a templomtorony megépítésére. Megvendégeltette, és még pénzt is adott neki az útra és a torony építésére. Miután ez megvolt, Bita László újra vállára vetvén csizmáját, haza indult.”

A templom pedig 1843-ban felépült.

A következő anekdota névtelen szereplője is egy kisrákosi ember:

Történt egyszer, hogy az Orbán nevű kupec megbeszélte egy kisrákosi emberrel, hogy menjen el a szentpéteri vásárba, és dicsérje az ő tehenét, hogy az milyen nagyon jó tehen. És aztán a farkapénzből áldomást fizetett annak, aki segített becsapni a vásárlót. Aztán perre ment a dolog, és a bíró megkérdezte a cinkostól, hogy tudja-e, mi lesz, ha hamisan tanúzik.

„Tudom, bíró úr, megnyerjük a pört.”